Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rok 2021

W dniu 26 sierpnia 2021 roku została  podpisana umowa nr EZ.0290.1.12.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację 12 działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 454 976,38 zł. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2021 r. i obejmuje następujący zakres prac:

 

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych z powierzchni 14,53 ha. Pracochłonność – 203 rbh.
 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wraz z porządkowaniem terenu po nawałnicy. Działanie obejmuje:
 • Eliminację czeremchy amerykańskiej – zabieg wykonywany w 2 etapach na powierzchni 1,36 ha, i w jednym etapie na powierzchni 5,45 ha. Zaplanowano ręczne obrywanie tegorocznych pączków i pędów, oraz wyrywanie osobników mniejszych niż 1 m – 331 rbh.
 • Porządkowanie terenu z pozostałości po nawałnicy na powierzchni 5,80 ha. Pracochłonność – 476/132 rbh/mth.
 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 135 szt.
 1. Prace pomocnicze związane z próbnym poszukiwaniem owadów, zbiorem jaj, itp. Ścinka drzew na płachtę wraz z przeliczeniem ilości gąsienic – 30 rbh.
 1. Prace pomocnicze związane z pozostałymi pracami prognostycznymi. Działanie obejmuje:
 • Wizyty ZOL na terenie Parku – 1 wizyta.
 • Ocena merytoryczna dokumentacji z ochrony lasu przez ZOL – 12 rbh.
 1. Wzbogacanie składu gatunkowego stref przejściowych. Wykonanie poprawek poprzez:
 • Zakup sadzonek Jarząba pospolitego 2/0 – 300 szt.;
 • Zdarcie pokrywy na talerzach – 300 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 300 szt.
 1. Ochrona przeciwpożarowa.
 • Zakup i montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych, które będą zamontowane następująco:

a) w samochodach służbowych – radiotelefony działające z antenami – 8 szt.;

b) w punktach stacjonarnych radiotelefony DMR bazowe z antenami – 2 szt.;

c) radiotelefony przenośne DMR do komunikacji z pojazdami i stacjami bazowymi – 10 szt.

 • Prace instalacyjno-montażowe.
 1. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Zakup sadzonek: Brzb 2/0 - 1100 szt. wraz z  transportem – 100 km;
 • Uprzątnięcie powierzchni z pozostałości po nawałnicy – 0,23 ha;
 • Zdarcie pokrywy na talerzach – 1100 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 1100 szt.;
 • Zakup materiałów do grodzeń: słupów Md lub Db wraz z transportem – 7,50 m3;
 • Paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki, wykonanie grodzenia – 434 m.
 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2034  m ³.

 

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje:
 • Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie, w okresie letnim od 01.04 do 30.09.2021 r. – 1872 godziny.
 • Wywóz odpadów zebranych na terenie Parku ( zaplanowano ok. 26 wywozów, pojemników o pojemności od 240 l do 1 100 l), realizowany w sezonie turystycznym – od 01.04 do 30.09.2021 r.
 1. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.  Działanie obejmuje:
 • Wykonanie i montaż symbolicznych półbram do Parku wraz z tablicami w drewnianych ramach:

a) stelaża w postaci półbramy do Parku. Symboliczne półbramy składają się z jednego skrzydła o wymiarach: wysokość ok. 4 m, długość ok. 5,5 m. Konstrukcja drewniana wykonana z kłód i wyrzynków sosnowych wkopanych w ziemię, połączona ukośną kłodą. Części wkopane w ziemię na głębokość 1,0 m opalone lub zabezpieczone impregnatem. Główny słup zaopatrzony w daszek. Stelaż wyposażony w ławkę, wykonaną z tarcicy liściastej lub sosnowej – 4 szt.;

b) tablicy z mapą Parku o wymiarach 110 x 110 cm z drewnianą ramą – 4 szt.;

c) tablicy z regulaminem Parku o wymiarach 110 x 110 cm z drewnianą ramą – 4 szt.;

d) tablicy urzędowej z napisem Park Narodowy „Bory Tucholskie” o wymiarach 120 x 40 cm, podłoże blacha ocynkowana, z drewnianą ramą – 4 szt.;

e) tablicy ogłoszeń o wymiarach 80 x 80 cm z drewnianą ramą – 4 szt.

 • Wykonanie i montaż stelaża wraz z tablicami, przy siedzibie Parku:

a) drewnianego stelaża wykonanego z krawędziaków sosnowych o wymiarach 15 x 15 cm, o wysokości ok. 300 cm, wkopanych w ziemię. Stelaż zaopatrzony w daszek.

b) tablicy z mapą Parku, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.;

c) tablicy z zasadami zwiedzania Parku, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.;

d) tablicy ogłoszeń, o wymiarach 80 x 100 cm – 1 szt.

 • Wykonanie i montaż drewnianych stojaków na rowery – 7 szt.;
 • Zakup i montaż metalowych stojaków na rowery – 4 szt.

III. Badania naukowe.

 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: badania nad uwarunkowaniami środowiskowymi kształtującymi biotę porostową i grzybową na obszarze eksperymentalnym boru chrobotkowego, po   przeprowadzonych zabiegach ochrony czynnej. Badanie obejmuje:
 • Zakup rejestratorów – (loggerów), prowadzących stały pomiar czynników środowiskowych – rejestratorów do pomiaru temperatury i natężenia światła – 25 szt.;
 • Prace terenowe

Prace terenowe będą prowadzone na całej powierzchni wydzieleń  leśnych, na których przeprowadzono zabiegi ochrony czynnej oraz szczegółowo na 25 powierzchniach badawczych o powierzchni 100 m2 każda.

W ramach prac terenowych zostaną wykonane:

a) badania fitosocjologiczne – badanie występowania oraz udziału poszczególnych gatunków porostów i mszaków przy zastosowaniu poletek ramkowych na stanowiskach dogęszczających (ok. 300 stanowisk), wyznaczonych pomiędzy powierzchniami badawczymi;

b) montaż i konfiguracja pomiarowa rejestratorów na 25 powierzchniach badawczych;

c) zbiór gatunków porostu i mszaka do hodowli eksperymentalnej w laboratorium;

d) wykonanie pomiarów aktywności fotosyntetycznej fotobionta w porostach oraz miękiszu asymilacyjnego w mszakach w 3 seriach (wiosną, latem i jesienią) wraz z pomiarem wilgotności gleby;

e) badania mykologiczno-ekologiczne – notowanie gatunków grzybów makroowocnikowych oraz badanie zmienności biomasy ich owocników na 25 powierzchniach badawczych.

 • Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonane będą następujące działania:

a) identyfikacja laboratoryjna porostów i mszaków;

b) założenie i kontrola hodowli eksperymentalnej;

c) pomiar aktywności fotosyntetycznej porostów i mszaków z hodowli eksperymentalnej;

d) ocena żywotności komórek glonu w porostach oraz komórek miękiszu asymilacyjnego w mszakach z hodowli eksperymentalnej

e) opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory;

f) identyfikacja laboratoryjna grzybów makroowocnikowych;

g) suszenie oraz ważenie zebranych owocników grzybowych;

h) opracowanie danych, analizy numeryczne, statystyczne i GISowe wraz z przygotowaniem raportu końcowego.


 

 
 

Rok 2020

W dniu 11 maja 2020 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.13.2020  będą realizowane następujące działania:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 135 szt.
 1. Prace pomocnicze związane z próbnym poszukiwaniem owadów, zbiorem jaj, itp. Ścinka drzew na płachtę wraz z przeliczeniem ilości gąsienic – 262,5 godziny.
 1. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru PNBT. Ręczne obrywanie rozwijających się pędów w dwóch nawrotach oraz wyrywanie młodych samosiewów czeremchy – 1 zadanie.
 1. Utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasu. Zakup kruszywa naturalnego i pospółki żwirowo-gliniastej wraz z transportem materiału – 296 ton.
 1. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Zakup sadzonek: Brzb 2/0-1650 szt., Ol sz-150 szt., jarząb pospolity-100 szt. wraz z  transportem;
 • Uprzątnięcie powierzchni, karczowanie pniaków, orka pełna oraz zdarcie pokrywy na talerzach – 0,19 ha/0,50 ha/750 szt.;
 • Sadzenie wielolatek w jamkę – 1900 szt.;
 • Zakup słupów Md lub Db wraz z transportem – 13 m3;
 • Paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki, wykonanie grodzenia – 808 m.
 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych. Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2870  m ³.
 1. Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego.
 • Wykonanie czyszczenia późnego – 1,30 ha;
 • Pozyskanie i zrywka drewna – 40 m3.

 

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych. Działanie obejmuje:
 • Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych – 1 zadanie;
 • Usunięcie gałęzi oraz drzew wzdłuż szlaków i ścieżek dydaktycznych przez pilarza z podnośnika koszowego – 32 godziny.
 1. Utrzymanie funkcjonalności ścieżki botanicznej przy siedzibie PNBT w Charzykowach, ul. Długa 33.

Pielęgnacja ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki – prace zostaną zlecone jednej osobie przez okres 7 m-cy (IV - X) – 1225 godzin.

 1. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej PNBT. Działanie obejmuje odnowienie i zabezpieczenie następujących elementów infrastruktury turystycznej: kładek wraz z poręczami – 2 szt., platform widokowych – 2 szt., stelaży w postaci bramy do Parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi – 8 szt., stelaży w postaci półbramy do Parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi – 7 szt., stelaży do tablic informacyjnych – 22 szt., zadaszeń turystycznych z wyposażeniem – 2 szt., słupków punktów dydaktycznych – 34 szt., repliki Krzyża Napoleońskiego, stołów i ławek wolnostojących – 12 szt., drewnianych stojaków na rowery – 18 szt., rosochatek – 15 szt., parkingu w Bachorzu wraz z wyposażeniem, cumowiska łodzi wędkarskich wraz z wyposażeniem i  parkingiem, ogrodzeń drewnianych.
 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych PNBT. Zlecenie usługi utrzymania czystości na wszystkich szlakach i ścieżkach dydaktycznych, miejscach postoju pojazdów, wzdłuż ścieżki rowerowej Kaszubska Marszruta wraz z obrzeżem drogi powiatowej, cumowisko łodzi itp. Zlecenie obejmować będzie także zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury turystycznej i wykonywanie drobnych napraw w terenie – 1872 godziny.
 1. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  PNBT.  Działanie obejmuje:
 • Wykonanie i montaż: stołu – 1 szt., ławy – 1 szt., tablic o różnych wymiarach wraz ze drewnianym stelażem – 16 szt.
 • Remont i montaż, w tym usunięcie zniszczonych elementów urządzeń turystycznych, drewnianych platform widokowych o łącznej powierzchni ok. 12 m2 (2 szt.) oraz drewnianych kładek spacerowych o łącznej długości ok. 570 m (2 szt.).
 • Przebudowę i montaż drewnianej kładki spacerowej o łącznej długości ok. 980 m, na pętli Lipnickiego.
 1. Dokończenie budowy Punktu Informacji Turystycznej w Drzewiczu – etap II. Działanie obejmuje:
 • W ramach dokończenia budowy obiektu zaplanowano wykonanie: ścian działowych, podłoża i posadzek, wykończenia ścian wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji wraz z ociepleniem, sanitarnej instalacji wewnętrznej, instalacji elektrycznej – zadanie 1.
 • Nadzór inwestorski – zadanie 1.

 

III. Badania naukowe.

 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: badania nad zmianami zachodzącymi w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej.
  Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – badania fitosocjologiczne, mikologiczne i glebowe, obsługa rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności gleby i powietrza oraz natężenia światła, wykonanie pomiarów aktywności fotosyntetycznej;
 • Prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków, roślin i grzybów, opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory, opracowanie i analiza danych z pomiarów aktywności fotosyntetycznej, opracowanie danych oraz analiza statystyczna wraz z przygotowaniem raportu końcowego;
 • Prace laboratoryjne – analizy glebowe.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w PNBT II etap.   Badanie obejmuje:
 • Zakup logerów wraz z rocznym abonamentem na aplikację do odczytu lokalizacji – 2 szt.;
 • Prace terenowe (prace na wysokości, założenie logerów, pomiary biometryczne);
 • Ocena wykorzystania siedlisk przez młode bieliki na podstawie odczytów z nadajników;
 • Prace kameralne (opracowanie raportu końcowego).
 1. Badanie behawioralne i genetyczne wilka w PNBT. Badanie obejmuje:
 • Zakup sprzętu terenowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji badań: fotopułapki (8 kpl), karty SD na wymianę (8 szt.), akumulatory na wymianę (42 szt.), dysk zewnętrzny do przechowywania filmów, alkohol do przechowywania prób genetycznych;
 • Prace terenowe – tropienie, zbieranie odchodów;
 • Prace laboratoryjne: badania genetyczne oraz pod kątem biomasy i frekwencji ofiar;
 • Analiza filmów z fotopułapek pod kątem behawioru i oceny stanu zdrowia;
 • Prace kameralne (opracowanie raportu końcowego).
 1. Współwystępowanie Lobelia dortmanna i Cladium mariscus w jeziorze Wielkie Krzywce – dwóch gatunków o odmiennych wymaganiach ekologicznych. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe;
 • Prace  laboratoryjne – przygotowanie prób do analiz, wykonanie analiz palinologicznych, analiza makroszczątków, datowanie izotopem ołowiu, datowanie izotopem węgla;
 • Opracowanie wyników i przygotowanie raportu.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2020 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 964 530,99 zł.

 
 

Rok 2019

W dniu 02 lipca 2019 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.12.2019  będą realizowane następujące działania:

I. Działania związane z gospodarką leśną.

 1. Pozyskanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych.  Pozyskanie i zrywka drewna o łącznej masie 2796  m ³.
 2. Wykonanie dolesień luk i przerzedzeń. Zakładanie nowych grodzeń. Działanie obejmuje:
 • Sadzenie (zakup Brzb 2/0 – 240szt.), transport sadzonek, uprzątnięcie powierzchni, zdarcie pokrywy na talerzach, sadzenie wielolatek w jamkę, orka broną talerzową – 0,24 ha,
 • Wykonanie grodzenia: zakup słupów Md lub Db – 2,10 m ³, transport, paskowanie słupów, rozwiezienie słupów i siatki – 107 mb.
 1. Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków. Jesienne poszukiwania owadów w ściole – 150 szt.
 2. Konserwacja grodzeń. Naprawa grodzeń, w tym zakup słupków Md lub Db – 7,0 m ³, transport, paskowanie słupów, rozwiezienie, naprawa grodzenia – 2860 mb.
 3. Porządkowanie dna lasu w ramach prewencji przeciwpożarowej. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych na pow. 14,53 ha – 307 h.
 4. Oznakowanie przeciwpożarowe. Zakup tablic „Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody” – 6 szt.
 5. Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru PNBT. Ręczne obrywanie rozwijających się pędów w trzech nawrotach oraz wyrywanie młodych samosiewów czeremchy – 3,47 ha.

II. Inne działania związane z gospodarką leśną.

 1. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej i udostępnianie ścieżki botanicznej. Działanie obejmuje:
 • Pielęgnację ścieżki poprzez utrzymanie nasadzeń, bezpieczeństwa, czystości i estetyki ścieżki – prace zostaną zlecone jednej osobie przez okres 7 m-cy (od 1.04.2019 do 31.10.2019 r.) – 1225 h,
 • Wykonanie nowych tablic , o różnych wymiarach i tematyce związanej z ekspozycjami; w zakres prac wchodzi wykonanie stelaży, tablic z nadrukiem, transport i montaż w terenie – 44 szt.,
 • Wymiana następujących ekspozycji: bartnictwo, tropy zwierząt; wykonanie 3 kłód bartnych oraz kompletu narzędzi bartnika, wykonanie ciągu tropów dla 11 gatunków wraz z tablicami edukacyjnymi – 2 szt.,
 • Wymiana mostka między stawami, wykonanie uli dla murarek i innych pszczołowatych – 3 szt., wykonanie domku dla kaczki krzyżówki na stawie – 1 szt., wykonanie światowidów drzew – 3 szt., wykonanie rzeźb owadów o wymiarach ok. 1,2-1,5 m – 3 szt.
 1. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Działanie obejmuje odnowienie i zabezpieczenie infrastruktury turystycznej znajdującej się w miejscu wypoczynku dla turystów w Bachorzu – 1 zadanie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na szlakach turystycznych. Działanie obejmuje:
 • Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów przebywających na szlakach turystycznych i ścieżka dydaktycznych – 1 zadanie,
 • Usunięcie gałęzi oraz drzew wzdłuż szlaków i ścieżek dydaktycznych przez pilarza z podnośnika koszowego – 13 h.
 1. Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Utrzymanie czystości w terminie od 01.04.2019 do 30.09.2019 r. – 1872 h.
 2. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej  Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.  Działanie obejmuje:
 • Przebudowę drewnianej kładki spacerowej na Pętli Lipnickiego – 520 mb,
 • Wymianę drewnianych ogrodzeń na terenie Parku – 90 mb.
 1. Wymiana drewnianych elementów ogrodzenia ścieżki botanicznej przy siedzibie Parku. Wykonanie ogrodzenia drewnianego – 290 mb.

III. Badania naukowe.

 1. Różnorodność biologiczna drzewostanów sosny zwyczajnej w PNBT. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe w tym: wytypowanie drzewostanów, wybór drzew próbnych i ich lokalizacja w warstwicach GPS, zbiór materiału do badań genetycznych, monitoring drzewostanów, ocena obradzania koron drzew próbnych, opis struktury przestrzennej drzewostanów, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych – ok. 936 h,
 • Archiwizację materiału i przysposobienie do analiz genetycznych – ok. 320 h,
 • Analizy molekularne – ok. 840 h,
 • Analizy statystyczne i opracowanie danych – ok. 90 h.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” I etap.   Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – prace na wysokości, założenie logerów, pomiary biometryczne – 16 h,
 • Monitoring bielików na podstawie odczytów danych z nadajników – 210 h,
 • Prace laboratoryjne – ustalenie płci i markerów genetycznych – 8 h,
 • Opracowanie raportu częściowego – 45 h.
 1. Badanie parazytologii i składu pokarmowego wydry (Lutra lutra) w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Badanie obejmuje:
 • Badania laboratoryjne – 300 próbek, zakup pojemników i rękawiczek jednorazowych,
 • Prace kameralne – opracowanie wyników i raportu końcowego – 80 h.
 1. Ochrona czynna w borach chrobotkowych 91 TO: zmiany w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej. Badanie obejmuje:
 • Prace terenowe – wykonanie zdjęć fitosocjologicznych wszystkich warstw roślinności, analiza ilościowa grzybów wielkoowocnikowych oraz śluzowców, pobór próbek do badań glebowych, zamontowanie i obsługa rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności gleby, kartowanie płatów runa chrobotkowego i mszystego – 336 h,
 • Prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków, roślin i grzybów, opracowanie i analiza danych klimatycznych uzyskanych przez rejestratory, opracowanie danych oraz analiza statystyczna wraz z przygotowaniem raportu końcowego – 544 h,
 • Prace laboratoryjne – analizy glebowe 104 próbek.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 16 grudnia 2019 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 753 288,54 zł.

 
 

Rok 2018

W dniu 10 sierpnia 2018 roku zostały  podpisane umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na finansowania niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” ze środków związanych z funduszem leśnym.

W ramach pierwszej umowy Nr EZ.0290.1.19.2018 dotyczącej prowadzenia badań naukowych będą realizowane dwa tematy badawcze, a mianowicie: 

 1. Obserwowane zmiany w szacie roślinnej oraz biocie grzybowej w wyniku przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na terenie borów chrobotkowych 91TO w obrębie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. W ramach działania zaplanowano:
 • zakup rejestratorów (temperatury, wilgotności, natężenia światła) – 5 szt.,
 • prace terenowe na 24 powierzchniach kołowych obejmujące badania fitosocjologiczne, mykologiczne oraz glebowe,
 • prace kameralne – identyfikacja laboratoryjna porostów, mszaków grzybów i roślin,
 • prace laboratoryjne – wykonanie analiz glebowych.
 1. Telemetria bielika Haliaeetus albicilla w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” I etap. W ramach działania zaplanowano:
 • zakup logerów – 2 szt.,
 • prace terenowe – założenie logerów, pomiary biometryczne,
 • monitoring bielików,
 • prace laboratoryjne – genetyczne oznaczenie płci,
 • opracowanie wyników i przygotowanie raportu.

Badania zostaną zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 91.845,96 zł.

W ramach drugiej umowy Nr EZ.0290.1.20.2018 dotyczącej zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmuje 13 następujących działań:

 1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – pozyskanie i zrywka drewna – 2352  m ³.
 2. Pozyskanie i zrywka drewna przy drogach pożarowych nr 2, 3, 4 oraz przy drogach dojazdowych do ekosystemów nieleśnych – 500 m ³.
 3. Dosadzanie drzew w drzewostanach starszych – dolesienia luk. Działanie obejmuje zakup sadzonek (1620 szt.), zdarcie pokrywy na talerzach, sadzenie wielolatek w jamkę oraz wykonanie nowych grodzeń (525 m).
 4. Wzbogacenie składu gatunkowego stref przejściowych. Działanie obejmuje:
 • pozyskanie i zrywkę drewna – 146 m ³,
 • zakup, transport, załadunek i rozładunek sadzonek – 6700 szt.,
 • uprzątnięcie powierzchni, wykonanie czyszczeń późnych, zdarcie pokrywy na talerzach, wykopanie dołu, dołowanie,
 • zakup słupów, transport słupów, paskowanie słupów – 23 m ³,
 • zakładanie nowych grodzeń – 1720 m.
 1. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałość drzewostanów, jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
 2. Naprawa dróg pożarowych. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – 338 ton.
 3. Czynna ochrona borów chrobotkowych obejmująca:
 • grabienie ściółki leśnej na powierzchni 3,43 ha.
 • usuwanie mszaków na eksperymentalnej powierzchni 0,42 ha.
 • usunięcie drewna martwego znajdującego się w dnie lasu na powierzchni 12,63 ha.

8.    Wywieszanie budek dla ptaków i nietoperzy. Zakup schronów trocinobetonowych w ilości 100 szt.

9.  Wykonanie diagnostyki i przygotowanie zaleceń pielęgnacyjnych dębu szypułkowego "Bartuś”. Wykonanie ekspertyzy dla dębu – 1 zad.

10.  Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej – 1190 h.

11. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych - 1794 h oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym wzdłuż  szlaków, ścieżek dydaktycznych, miejsc postoju oraz miejsc wypoczynku – 40 h.

12.  Budowa infrastruktury turystycznej Parku obejmująca:

 • wykonanie symbolicznej półbramy do Parku – 1 szt.;
 • demontaż starej bramy w oddz. 77 obwodu ochronnego Drzewicz.

13.  Budowa drewnianej wiaty na rowery, o  powierzchnia zabudowy 50 m²   wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Drzewicz - 1 obiekt. Działanie obejmuje także usługę nadzoru inwestorskiego.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 504.518,92 zł.

 

W dniu 12 października 2018 roku została  podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” reprezentowanym przez Janusza Kochanowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na finansowania niektórych działań w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” ze środków związanych z funduszem leśnym.

 W ramach umowy Nr EZ.0290.1.41.2018 dotyczącej prowadzenia badań naukowych będzie realizowany następujący  temat badawczy:

Wykorzystanie danych LIDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Celem badań jest określenie struktury przestrzennej 3D drzewostanów sosnowych oraz jej wpływu na kształtowanie warunków rozwoju i zachowania borów chrobotkowych (podokapowych warunków mikroklimatycznych). Badania zostaną przeprowadzone na  2 poziomach szczegółowości:

 • Analiza okapu drzewostanu na podstawie danych fotolotniczych (LIDAR),
 • Analiza podokapowej części drzewostanów metodą naziemnego skanowania laserowego (TLS).

Projekt przewiduje również wykonanie analiz solarnych, a także obrazowania termalnego i optycznego (z wykorzystaniem platformy UAV).

Badanie zostanie zrealizowane do dnia 14 grudnia 2018 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi  259.530,00 zł.

 
 

Rok 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 r. podpisano umowy Nr EZ.0290.1.21.2017 r. oraz Nr EZ.0290.1.22.2017 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „Realizacja działań ochronnych metodami gospodarki leśnej, badań naukowych oraz innych działań prowadzonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach pierwszej umowy, której celem jest przeprowadzenie badania naukowego pn.: „Wykorzystanie danych LIDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”” będą realizowane następujące prace:

 1. Analiza okapu drzewostanu borów chrobotkowych na podstawie danych fotolotniczych (ALS).
 2. Analiza podokapowej części drzewostanów metodą naziemnego skanowania laserowego (TLS).
 3. Modelowanie (3D) pojedynczych chrobotków. Wykorzystanie ręcznego skanera o dokładnościach sub-mulimetrowych i pasowanie zdjęć w celu wymodelowania (3D) pojedynczych chrobotków.
 4. Przygotowanie publikacji.

Badanie zostanie zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 239.358,00 zł.

 W ramach drugiej umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – pozyskanie i zrywka drewna o masie - 2247 m³.
 2. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałość drzewostanów, jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
 3. Ochrona przeciwpożarowa, modernizacja przeciwpożarowych stanowisk czerpania wody - 3 szt.
 4. Czynna ochrona borów chrobotkowych obejmująca:

I. Regulację zagęszczenia drzewostanów w celu zmniejszenia zadrzewienia do poziomu optymalnego dla borów chrobotkowych tj. 0,6-0,7 na powierzchni 12,63 ha.

II. Usunięciu z powierzchni drewna po wykonanych cięciach rozluźniających i drewna martwego znajdującego się na dnie lasu na powierzchni 12,63 ha.

Zadanie polega na:

 • Ręcznym wynoszeniu ściętego drewna- całych sztuk do szlaków zrywkowych.
 • Podwozie ściętego drewna do składnicy.
 • Wyrobieniu sortymentu.
 • Pakietowaniu drewna o łącznej masie - ok. 2000 mp.
 • Usunięciu martwego drewna i wywiezieniu z terenu Parku - ok. 152 tony/ 645 mp.

III. Usługę ekspercką – 20 dni.

 1. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych - 1 392 godz.
 2. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha – 1 190 godz.
 3. Budowa i remont infrastruktury turystycznej Parku obejmująca:
 • naprawę i konserwację poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 2 szt.;
 • wymianę poszycia trzcinowego drewnianych zadaszeń – 7 szt.
 1. Budowa wiaty na rowery w Charzykowach – powierzchnia zabudowy 39,53 m² - 1 obiekt.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 803.874,01 zł.

 

W dniu 13 listopada 2017 r. podpisano umowę Nr EZ.0290.1.43.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację projektu pn.: „ Realizacja działań zmierzających do likwidacji skutków nawałnicy na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.

W ramach umowy o dofinansowanie będą realizowane następujące działania:

 1. Udrożnienie dróg pożarowych oraz dojazdowych na terenie parku:

Zadanie polega na:

 • usunięciu dłużyc wywrotów i złomów drzew z leśnych dróg pożarowych oraz dróg dojazdowych,
 • ścięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na drogach pożarowych i dojazdowych znajdujących się na poboczu drogi,
 • uprzątnięciu nawierzchni drogi z gałęzi i odpadów.

Łączna długość porządkowanych dróg wynosi 54 km (w tym 32 km dróg pożarowych oraz ok. 22 km dróg dojazdowych).

 1. Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego osad służbowych Parku:
 • zakup trójfazowych agregatów prądotwórczych – 6 szt.
 • wykonanie linii zasilającej od agregatu do rozdzielnicy głównej budynku obejmująca montaż wejścia do podłączenia linii zasilającej (przewodu) do agregatu prądotwórczego w 6 osadach służbowych.
 1. Częściowa likwidacja skutków nawałnicy w drzewostanach przy drodze pożarowej nr 2, 3, 4:

Zadanie polega na:

 • pozyskaniu sortymentów drzewnych w drzewostanach sosnowych przylegających do dróg pożarowych nr 2, 3, 4 wraz ze zrywką mechaniczną i ułożeniem w stosy na powierzchni gdzie nagromadzenie złomów i wywrotów jest największe – 320 m³.

Działania zostaną zrealizowane do dnia 15 grudnia 2017 r., a wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na ich wykonanie wraz z kosztami pośrednimi wynosi 102 489,20 zł.

 

 
 

Rok 2016

W dniu 01 września 2016 roku podpisano umowę Nr EZ.0290.1.19.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację projektu pt.: Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej, badania naukowe oraz inne działania prowadzone na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania i badania naukowe:
1. Wykonanie i montaż platformy dla bielika.
2. Regulacja zagęszczenia drzewostanów (trzebieże) – wykonanie cięć trzebieży późnej wraz ze zrywką drewna o łącznej masie 2305 m3. 
3. Dosadzanie drzew w drzewostanach starszych – dolesienia luk na powierzchni 0,84 ha.
4. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanie przez jelenie i sarny. Wykonanie nowych grodzeń z siatki o łącznej długości 843 m. 
5. Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości drzewostanów – jesienne poszukiwania owadów w ściole na 135 partiach kontrolnych.
6. Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej obejmująca:
- kładki i platformy widokowe z poręczami – 6 sztuk;
- stelaże w postaci bramy do Parku – 7 sztuk;
- stelaże w postaci półbramy do Parku – 4 sztuki;
- stelaże do tablic informacyjnych – 21 sztuk;
- zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 sztuki;
- ławki i stoły  wolnostojące – ławki – 6 sztuk, stół – 1 sztuka;
- ogrodzenia drewniane – ok. 684 m;
- drewniane stojaki na rowery – 15 sztuk;
- słupki punktów dydaktycznych – 34 sztuki;
- miejsce wypoczynku dla turystów w Bachorzu wyposażone w: zadaszenia kryte trzciną - 5 szt.;  stelaże do tablic - 4szt.; skocznia; płot o dł. ok. 208 m; zadaszenie nad ogniskiem z ławkami; kosze na odpady – 3 szt.; płot lamelowy o dł. ok. 9 m; stół; ławki – 2 szt.;
- obszar rekreacyjno -  wypoczynkowy w Bachorzu wyposażony w: płot o dł. ok. 277 m; podwójne stanowiska cumowania łodzi – 2- szt.; zadaszenia turystyczne z wyposażeniem – 2 szt.; stelaż w postaci półbramy. 
7. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej obejmującej:
- wykonanie i montaż wiszących kłód bartnych – 2 szt.;
- wykonanie i montaż repliki krzyża Napoleońskiego;
- wykonanie i montaż stołów – 5 szt. I ław – 10 szt.;
- zakup, dostawa i montaż budek dla ptaków i nietoperzy – 4 szt.;
- przeniesienie symbolicznej bramy do Parku z tablicami, ławkami, koszami o ok. 50 m;
- wykonanie i montaż drewnianej wiaty nad ogniskiem z ośmioma ławkami.
8. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych o łącznej długości 51 km. 

9. Usuwanie obcych gatunków roślin – eliminacja czeremchy amerykańskiej i róży pomarszczonej na powierzchni 7,36 ha.
10. Utrzymanie nasadzeń na ścieżce botanicznej na powierzchni 0,50 ha.
11. Budowa miejsca postoju pojazdów w Bachorzu.
12. Współczesne rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.
13. Badania dotyczące grzybów makroskopowych w borach chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – trzeci rok badań.

Projekt zostanie zrealizowany do dnia 16 grudnia 2016 roku, a  wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na jego wykonanie wynosi 843.380,16 zł.
 

 
 

Rok 2014

Dnia 20 maja 2014 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” zawarł UMOWĘ NR ZP-11/14 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na udzielenie środków finansowych z Funduszu Leśnego na realizację poniższych zadań.

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich wykonanie wynosi 784 220,00 zł. 

Umowa na wykorzystanie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust 2 i ust 58 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późniejszymi zmianami).

 
 

Fundusz leśny 2014

Eliminacja gatunków obcych, w tym inwazyjnych z obszaru Parku.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: eliminacja gatunków obcych: czeremchy amerykańskiej etap 1:  przy egzemplarzach większych niż 1,5 m wysokości przycięcie każdego pędu głównego (odroślowego) na wysokości 1 m, wraz z oczyszczeniem z gałęzi i pączków pozostającego 1 m odcinka odziomkowego, egzemplarze mniejsze niż 1,5 m wysokości zostaną wyrwane wraz z korzeniami – powierzchnia zabiegu 1,91 ha; etap 2: oczyszczanie części odziomkowej  z pędów.. (...)

Czytaj dalej...

Ochrona terenów leśnych Parku Narodowego „Bory tucholskie” przed pożarami.

W ramach ochrony ekosystemów leśnych i zagospodarowania turystycznego:  Obejmuje następujące działania: zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego typu pick-up zbudowanego na bazie samochodu terenowego z napędem na cztery koła z odrębną skrzynią ładunkową z nadbudową, gdzie zmontowany zostanie wysokociśnieniowy agregat gaśniczy o pojemności 200 l; zakup 2 szpadli, siekiery, wyciągarki linowej i belki sygnałowej z zestawem nagłaśniającym; zakup i montaż tablic przeciwpożarowych: tablice magnetyczne do określania pozycji pożaru, które będą zlokalizowane w siedzibach Obwodów.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa 5 kompleksów hibernacyjnych – zimowiska dla nietoperzy.

Obejmuje budowę 5 betonowych kompleksów hibernacyjnych – zimowisk dla nietoperzy poprzez: wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektu o wymiarach 4,50 x 2,50 m, przykrytej   nasypem ziemnym; wykonanie profilowanego zejścia oraz drzwi z otworem wlotowym; zaopatrzenie obiektu w izolację przeciw wilgociową i termiczną, ścianki hibernacyjne,      system gromadzenia wody, wentylacją, czujniki wilgotności, temperatury; konsultacje i odbiór chiropterologiczny obiektu.. (...)

Czytaj dalej...

Rok 2013

W ramach podpisanej w dniu 13 czerwca 2013r. umowy Nr ZP-14/13 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie" sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2013 r. realizację następujących zadań:
 
 

Fundusz leśny 2013

Monitoring foliofagów sosny

Monitoring foliofagów sosny Na terenie Parku corocznie prowadzony jest monitoring stanu ilościowego owadów żerujących na aparacie asymilacyjnym sosny. Zgodnie z wynikami badań szeroko zakrojonego monitoringu oraz na podstawie prognozy sporządzonej przez Zakład Ochrony Lasu w Gdańsku, poważnym problemem jest brudnica mniszka, która na podstawie obserwacji lotu motyla i rejestracji samic na pniach metodą na dziesięciu drzewach w okresie kulminacji rójki określiła powierzchnię zagrożoną na 2013 r.. (...)

Czytaj dalej...  

Utrzymanie siedlisk borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Zadanie realizowano w dwóch wydzieleniach leśnych 8h i 9d o łącznej powierzchni 4,87 ha i polegało na: wykonaniu cięcia prześwietlającego przez obniżenie zwarcia do poziomu 06-07 wyniesienie z powierzchni wyciętych drzew oraz występującego tam martwego drewna do najbliższej linii wywozowej wywóz i złożenie wyniesionego materiału na powierzchniach zagrożonych nadmierna penetracją ze strony turystów Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 27 000,00 zł.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez Park

Zakres prac wykonanych w 2013 roku, w celu zakończenia realizacji zadania, obejmował: remont nawierzchni bitumicznej w miejscu wykonania przepustów pod jezdnią roboty wykończeniowe w postaci zasypania ścianek naprowadzających i uzupełnienie poboczy koszty związane z nadzorem inwestorskim nad pracami budowlanymi Łączny koszt finansowania powyższego zakresu z funduszu leśnego wyniósł 34 885,15 zł.. (...)

Czytaj dalej...