Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Karta Dużej Rodziny w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Informujemy, że od dnia 1 stycznia br., członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny, zwolnieni są z opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Zmianę tą wprowadziła ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie w Nowym Roku. Dodatkowo, uprawnionym członkom rodzin wielodzietnych przysługiwać będą następujące zniżki:

opłata ulgowa za wypożyczenie roweru w wysokości 5 zł/szt./dzień,

opłata ulgowa za jednodniowe zezwolenie na amatorski połów ryb w wysokości  5 zł/osobę/dzień.

Zapraszamy!

/M.Ch./