Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160)

Siedliska tego typu położone są z reguły w sąsiedztwie torfowisk zlokalizowanych w zlewniach lasów iglastych. Zasilane są przez spływy powierzchniowe oraz wodę z przyległych torfowisk. Na powierzchni tych jeziorek bardzo często wytwarza się pło mszarne. Zazwyczaj są to niewielkie zbiorniki wodne o powierzchni nie przekraczającej kilku hektarów. Zwykle wraz z otaczającym je torfowiskiem tworzą systemy torfowiskowo - jeziorne. Ze względu na dużą zawartość kwasów humusowych woda w tych jeziorach ma barwę żółtą lub brązową. i bardzo małe wartości pH, nierzadko poniżej 4. W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” zbiornikami dystroficznymi są: Kacze Oko, Rybie Oko, Kociołek, Błotko oraz bezimienny zbiornik położony w oddziale 45 f. Są to niewielkie jeziorka o powierzchni nie przekraczającej 1,5 ha z wyraźnie zaznaczonym płem mszarnym wskazującym na ich ewoluowanie w kierunku torfowisk.