Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

New Earth International Film Festival (NEIFF)

New Earth International Film Festival (NEIFF) to pierwszy w Polsce festiwal filmowy o ścisłej tematyce ochrony środowiska. Jego misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii. Druga edycja festiwalu odbędzie w Krakowie, Warszawie oraz w Angol (Chile), w dniach 16-20 października 2019 r. W każdym z tych miejsc zostanie wyświetlonych ponad 50 filmów międzynarodowej produkcji, wielokrotnie nagradzanych na różnych festiwalach. Projekcjom towarzyszyć będą panele dyskusyjne i wykłady. Filmy dotyczą problemów przed jakimi staje współczesny świat, ale też sposobów ich rozwiązywania. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, świadomość ekologiczna, to tylko niektóre tematy, które będzie można zgłębić w trakcie festiwalu. Park Narodowy „Bory Tucholskie” włącza się w inicjatywę przez objęcie patronatem jednego z bloków projekcyjnych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu i śledzenia strony internetowej oraz facebooka, gdzie znajdują się szczegóły projekcji i wydarzeń towarzyszących.

/BG/