Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Oferta pracy

Park Narodowy "Bory Tucholskie" poszukuje osoby na stanowisko pracy: Księgowy

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, co najmniej 3 letni staż pracy
 w księgowości, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) i urządzeń biurowych, znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, znajomość przepisów prawa: ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym, ustawy o  podatku od towarów i usług, umiejętność planowania, staranność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań: dekretowanie wszystkich dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-N, Rb-Z, prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT, generowanie i wysyłanie plików JPK, rozliczanie krajowych środków finansowych pozyskanych z zewnątrz, prowadzenie ewidencji magazynowej drewna, wydawnictw itp.

Oferujemy: umowę o pracę, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju osobistego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: m.kallas@pnbt.com.pl .

Osobą do kontaktu jest Pani Monika Kallas Specjalista ds. kadr i osobowych, nr telefonu 523988397
w godzinach od 8 do 1400.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” reprezentowany przez Dyrektora Janusza Kochanowskiego (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy, tel. 52 3988397). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne.

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922. ze zmianami).

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”
 (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.
ze zmianami).