Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Płęsno

Jezioro Płęsno

Powierzchnia tego zbiornika wynosi 46,04 ha, a maksymalna głębokość nie przekracza 11 m. Zasilane jest dopływem z jeziora Główka, a odprowadza swoje wody do jeziora Skrzynka. Jako zbiornik położony w dolnym biegu Strugi otrzymuje znaczną część biogenów z jezior wyżej położonych i dlatego charakteryzuje się wysokim stopniem eutrofizacji. Przeważającą cześć brzegu jeziora porasta szuwar trzcinowy Phragmiteteum australis, a także szuwar turzycowy budowany przez turzycę dzióbkowatą. Miejscami występują skupienia pałki szerokolistnej Typha latifolia. Roślinność zanurzoną reprezentują głównie rdestnice (m.in. pływajaca połyskujaca i przeszyta), wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, moczarka kanadyjska Elodea canadiensis i osoka aloesowata Stratiotes aloides.

Do cennych gatunków występujących w tym zbiorniku należy umieszczony na liście gatunków zagrożonych gatunek ramienicy z rodzaju Nitellopsis - Nitellopsis obtusa oraz objęte ochroną ścisłą grzybienie białe i grążele żółte. Pod względem typologii rybackiej jest to jezioro leszczowe. Odłowy kontrolne wykazały obecność następujących gatunków ryb: leszcza, płoci, krąpia, wzdręgi, lina, karasia pospolitego, węgorza, okonia oraz gatunku chronionego – różanki Rhodeus sericeus amarus. Wysokie, piaszczyste skarpy są doskonałym miejscem do budowy nor dla wydry, a urwiste, piaszczyste brzegi - jako optymalne siedliska lęgowe - preferuje również zimorodek.