Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Skrzynka

Skrzynka

Jezioro Skrzynka

Przedostatni zbiornik należący do systemu Strugi Siedmiu Jezior. Jest to bardzo płytkie, słabo wcięte w dolinę jezioro o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 4,6 m o powierzchni  21,1 ha. Jest ono połączone z jeziorem Mielnica szerokim, 20 - metrowym kanałem o głębokości dochodzącej do 1 m i dlatego też często traktowane są jako jeden zbiornik. Roślinność wynurzoną tworzy szuwar trzcinowy, pałkowy i turzycowy. Rośliny o liściach pływających reprezentowane są przez grążela żółtego Nuphar lutea, grzybienia białego Nymphaea alba i rdestnicę pływającą Potamogeton natans. Roślinność podwodną tworzy rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus i rdestnica wydłużona Potamogeton praelongus.
 

W typologii rybackiej uznane za jezioro linowo - szczupakowe. Panują tu odpowiednie warunki dla ciepłolubnych i litofilnych gatunków. Występują tutajmiędzy innymi: lin Tinca tinca, szczupak Esox lucius, leszcz Abramis brama, płoć Rutilus rutilus,  karaś srebrzysty Carassius auratus gibelin i sandacz Stizostedion lucioperca. Z położonego na obrzeżach Parku Jeziora Charzykowskiego migrują także poprzez Strugę gatunki obce, jak tołpyga biała Hypophthalmichthys molitrix, tołpyga pstra Aristichthys nobilis czy karp Cyprinus carpio.