Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ptaki

Ptaki to, spośród kręgowców, najliczniej reprezentowana w Parku grupa zwierząt.  Siedliska Parku są zdominowane przez bór świeży, jednak duża liczba różnego typu jezior, torfowiska, wrzosowiska i łąki powodują, że spotkać możemy tu niezwykle ciekawe gatunki.

Podczas inwentaryzacji ptaków zarówno lęgowych, jak i przelotnych, wykonanej na potrzeby Planu Ochrony w roku 2001, wykazano obecność 97 gatunków.  Po 10 latach liczba ta uległa pewnym zmianom. Na podstawie licznych obserwacji i monitoringów, prowadzonych przez pracowników Służby Parku, wykazano obecność 130 gatunków ptaków (w tym 98 gatunków lęgowych). Ochronie prawnej podlega 121 gatunków, dodatkowo 24 znajdują się w  załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Różnorodność gatunkową reprezentuje 15 rzędów, z których najwięcej przedstawicieli należy do rzędów: wróblowych (65), blaszkodziobych (16). Sporo zaobserwujemy tu też gatunków siewkowych (10) i szponiastych (10).

Do ciekawszych gatunków, na które warto zwrócić uwagę, należą m.in. bielik, puchacz, sóweczka, włochatka, błotniak stawowy, żuraw, czajka, zimorodek, lelek czy lerka.

Opisy wybranych gatunków można znaleźć poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

Ptaki