Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rozwiązujemy zagadkę Pętli Lipnickiego

Do początku lat 80-tych ubiegłego stulecia tereny zajmujące dzisiaj tzw.”Pętlę Lipnickiego” były wykorzystywane rolniczo jako łąki i pastwiska. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych wybudowano odcinek drogi żużlowej z Klosnowa do torfowych łąk przy jeziorze Nierybno i mostek przez Strugę Siedmiu Jezior (na przęsłach mostu widnieje napis z datą - 23 IX 71) .
W okresie sierpnia i września 1981 roku z pokładów torfu znajdujących się w miejscu opisywanych łąk zaczęto wydobywać i przewozić torf na powiększaną i modernizowaną szkółkę leśną w Klosnowie w celu użyźnienia gleby pod przyszłą produkcję materiału sadzeniowego.
Torf pozyskiwano za pomocą koparki linowej KM 602 A o masie własnej 25 ton czerpiącej jednorazowo do łyżki ok. 1,5 tony materiału. Szacowano, że pokłady torfu zalegają do 15 metrów głębokości jednak ze względów technicznych koparki wydobycie było możliwe do 5,5 metra. Torf przez całe dnie robocze był wywożony do Klosnowa przez 4 zestawy ciągników z dwiema przyczepami wynajętymi ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Małych Chełmach.
Na początku października koparka ze względu na niestabilność gruntu podczas prac zaczęła się powoli zapadać, nie było możliwości technicznych wycofania jej w bezpieczne miejsce co w końcowej fazie doprowadziło do jej zatopienia w wyrobisku. Wyciągnięcie tak wielkiej maszyny było dużym przedsięwzięciem logistycznym, ostatecznie przy pomocy samochodu ciężarowego produkcji radzieckiej marki Kraz i ciągnika do zrywki drewna LKT wydobyto koparkę na powierzchnię. Niebawem nastała zima i dalszych prac zaprzestano.
Przyroda nie znosi próżni i w miejscu tym przez następne 30 lat stworzyła niezwykle urokliwy zakątek zwany dzisiaj Pętlą Lipnickiego.
K.B.
Informacje i zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Peplińskiego z Krojant.