Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 1. Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniony jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych.
 2. Za wstęp i korzystanie z walorów przyrodniczych Parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach.
 3. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych
 4. Na terenie Parku zabrania się:
  • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;
  • pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
  • palenia ognisk, użytkowania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu;
  • zakłócania ciszy;
  • palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowiska łodzi wędkarskich i parkingów;
  • używania łodzi motorowych i innego sprzętu pływającego;
  • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;
  • prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej;
  • biwakowania;
  • kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych;
  • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
  • jazdy konnej wierzchem poza drogami publicznymi;
  • wprowadzania psów.
 5. Dopuszcza się zbiór jagód i grzybów jadalnych nie objętych ochrona gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt i upraw leśnych do 4 m wysokości.
 6. Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga:
  • prowadzenie badań naukowych;
  • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowch;
  • przebywanie poza szlakami w celach innych niż zbieractwo runa leśnego i wędkarstwo.
 7. Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji wydanej przez Dyrektora Parku.
 8. Przewodnikiem po terenie Parku może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia przewodnika terenowego w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (grupa nie może przekroczyć 30 osób).
 9. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu.
 10. W przypadku zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępnienia Parku mogą być czasowo zwieszone.
Informujemy również, że w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych (silny wiatr, burza, silny deszcz itp.), przebywanie na terenach leśnych Parku Narodowego "Bory Tucholskie" jest niewskazane, z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia odwiedzających.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 12, 15 (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337) , Rozporządzenie MŚ w sprawie ustanowienia PO dla PNBT z 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1545), Zarządzenie Dyrektora nr 15/08 (w związku z Zarządzeniami nr 9/05 i 9/06)