Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Badania naukowe

Badania naukowe w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Park Narodowy „Bory Tucholskie” od 1997 r. udostępniany jest do badań naukowych. Odbywa się to zgodnie zasadami eksploracji naukowej i koordynacji badań naukowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Zarządzenie Dyrektora PNBT nr 14/19 z dnia 13 maja 2019 r.). Chcąc zgłosić pracę badawczą w Parku, należy złożyć Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych, następnie Rada Parku opiniuje dany temat badawczy i na tej podstawie Dyrektor Parku wydaje decyzję dotyczącą realizacji tematu. Z Parkiem, w tym zakresie, współpracują takie instytucje, jak: Uniwersytet im. A. Mickiewicza z Poznania, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytet Gdański, Łódzki, czy też Wojewódzki Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie, obozy naukowe i inne służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim zinwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych i odnotowywaniu ich liczebności w formie obserwacji monitoringowych.

 

Pliki do pobrania: