Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bezimienny zbiornik w oddziale 45 f

Bezimienny zbiornik w oddziale 45 f

Malutkie jeziorko dystroficzne o powierzchni 0,1 hektara otoczony płem mszarnym.  Roślinność podwodną tworzą mszaki i krasnorost Batrachospermum. Dominującymi gatunkami w tym zbiorowisku są warnstorfia  bezpierścieniowa  Warnstorfia exannulata i Batrachospermum sp. Przy wschodnim brzegu zbiornika znajduje się niewielkie skupisko grążela żółtego Nuphar lutea.

W jeziorku nie stwierdzono obecności ryb.