Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Błotko

Jezioro Błotko

Jest to niewielki (1,44 ha) i bardzo płytki zbiornik w zaawansowanym stadium zarastania. Na dużej jego powierzchni występują grzybienie białe Nymphaea alba oraz pałka szerokolistna Typha latifolia. W nieco głębszych miejscach występują płaty ramienicy kruchej Chara fragilis oraz liczne osobniki pływacza zwyczajnego Utricularia vulgaris i pływacza drobnego Utricularia minor. W zbiorniku stwierdzono także rdestnicę Bertcholda Potamogeton bertcholdii oraz osokę aloesowatą Stratiotes aloides. Błotko zasiedlone jest przez karasia pospolitego Carassius carassius.