Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Co nowego na placu budowy muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”?

Wyjątkowo ciepła zima sprzyja pracom nad budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, realizowanym w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Trwa realizacja pierwszego zadania projektu, czyli budowa budynku, w którym mieścić się będzie muzeum Parku. W obecnej chwili budynek muzeum jest już wyposażony w niezbędną instalację i został podłączony do kotłowni w budynku dydaktycznym, co umożliwia kontynuację prac wewnętrznych i przyspiesza wysychanie ścian i posadzek. Zakończono także roboty związane z izolacją cieplną połaci dachu, oraz wykonano schody zewnętrzne do obiektu. Obecnie trwają prace budowlane i wykończeniowe, mianowicie:

  • montaż ścianek z płyt kartonowo - gipsowych w pomieszczeniach na piętrze i poddaszu,
  • nakładanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach,
  • montaż profili na elewacji zewnętrznej budynku.

Poniżej dokumentacja fotograficzna opisanych wyżej etapów prac.

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.


 
Tynkowanie elewacji zewnętrznej

Tynkowanie elewacji zewnętrznej

Elewacja zewnętrzna (stan na grudzień 2019 r.)

Elewacja zewnętrzna (stan na grudzień 2019 r.)

Elewacja zewnętrzna (stan na grudzień 2019 r.)

Elewacja zewnętrzna (stan na grudzień 2019 r.)

Parter – miejsce sal wystawowych

Parter – miejsce sal wystawowych

Pierwsze piętro – planowane pomieszczenia biurowe

Pierwsze piętro – planowane pomieszczenia biurowe

Poddasze – planowane zaplecze techniczne

Poddasze – planowane zaplecze techniczne

Piwnica – miejsce biblioteki

Piwnica – miejsce biblioteki