Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Coraz bliżej do zakończenia budowy muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Trwa ostatnia faza budowy budynku muzeum przyrodniczego, jej zakończenie planowane jest na koniec października 2020 roku. W maju br. wyłoniono wykonawcę wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku, który rozpoczął prace mające na celu przygotowanie projektów wykonawczych wyposażenia sal wystawowych przyszłego muzeum.

Na ukończeniu są prace związane z montażem zbiorników pożarowych i ułożeniem cokołu z kamienia łupanego na elewacji budynku. Ponadto trwają prace nad instalacją windy i platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych. Jednocześnie rozpoczęto prace wykończeniowe (malowanie pomieszczeń i elewacji zewnętrznej, montaż drzwi zewnętrznych, instalacja osprzętu przeciwpożarowego, zakładanie opraw oświetleniowych itp.).

Zakończono również procedurę wyboru wykonawcy na zagospodarowanie otoczenia obiektu muzealnego. Prace w tym zakresie rozpoczną się w lipcu.

Poniżej dokumentacja fotograficzna.

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.

/MCh/

 
Wejście główne do budynku.

Wejście główne do budynku.

Elewacja zewnętrzna wraz z kamiennym cokołem.

Elewacja zewnętrzna wraz z kamiennym cokołem.

Elewacja zewnętrzna wraz z kamiennym cokołem.

Elewacja zewnętrzna wraz z kamiennym cokołem.

Centrala wentylacyjna.

Centrala wentylacyjna.

Drzwi wewnętrzne na piętrze budynku.

Drzwi wewnętrzne na piętrze budynku.

Instalacja zbiorników przeciwpożarowych.

Instalacja zbiorników przeciwpożarowych.