Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

I etap konkursu rozstrzygnięty

W dniu 17 listopada 2023 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto pierwszy etap XXII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej odbywającego się w tym roku pod hasłem Ryby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z powiatu chojnickiego. Był to etap plastyczny. Prace mogły być wykonane wyłącznie indywidualnie. Nadesłano 197 prac z 20 szkół (z 38 klas). Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku ryby, który występuje w wodach Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Jury składające się z pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” postanowiło nagrodzić:

1. Filipa Kiżewskiego z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Bożena Gierszewska;

2. Barbarę Jeszka z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Męcikale – opiekun Pani Urszula Pultyn;

3. Stanisława Bobera i Oliwię Zatorską z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – opiekun Pani Marcelina Pruska - Rekowska;

4. Zofię Pellowską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach – opiekun Pani Martyna Pokrzywińska;

5. Jana Lubińskiego z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach – opiekun Pani Ilona Meller;

6. Julię Czapiewską z kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Marzanna Korycka;

7. Tomasza Jażdżewskiego z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Monika Mankiewicz;

8. Stanisława Krajewicza, Annę Kuczkowską i Hannę Popławską z kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach – opiekun Pani Agnieszka Matysiak;

9. Annę Stoltmann z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Leśnie – opiekun Pani Iwona Butowska;

10. Franciszka Steltmanna, Laurę Warsinską i Nikodema Zabrockiego z kl. III a ze Szkoły Podstawowej
w Rytlu – opiekun Pani Lucyna Zabrocka;

11. Antoniego Gierszewskiego, Marcelinę Gierszewską i Martę Klonowską z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach – opiekun Pani Mariola Szultka;

12. Zuzannę Wryczę z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie – opiekun Pani Irena Dorawa;

13. Wiktora Bacę, Maję Błach i Oskara Mazura z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – opiekun Pani Dorota Gałązka;

14. Kaję Jerzyk z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach – opiekun Pani Ewa Januszewska;

15. Wojciecha Piepiorę z kl. II b ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi – opiekun Pani Ewelina Ejsmont;

16. Dariusza Mikołajczyka z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem – opiekun Pani Wiesława Ginter.

W związku z tym do drugiego etapu XXII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej zakwalifikowało się 16 następujących drużyn:

- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Męcikale;
- kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr  2 w Brusach;
- kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach;
- kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach;
- kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Leśnie;
- kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Rytlu;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach;
- kl. II b ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.

Jury postanowiło również wyróżnić:

1. Hannę Peplińską i Hannę Januszewską z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Męcikale – opiekun Pani Urszula Pultyn,

2. Agatę Jażdżewską z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach – opiekun Violetta Bucław,

3. Jana Majchrzaka z kl. II b ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach – opiekun Pani Celina Piórkowska – Skiba,

4. Cezary Girzelski z kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Mirosława Czarnecka.

II etap konkursu odbędzie się 7 grudnia 2023 r. (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, o godz. 10.00. Dwuosobowe reprezentacje ww. klas będą rozwiązywać zadania przygotowane w formie krzyżówek, rebusów, rozsypanek oraz innych zadań i zabaw edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie kl. I-III, w tym:

  •  rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
  • rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
  • zwierzęta zimą;
  • znaczenie lasu, wody w przyrodzie i dla człowieka;
  • znajomość ryb występujących w wodach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie.

Uwaga! To nauczyciel decyduje, które dzieci będą reprezentowały klasę w drugim etapie. Nie muszą to być uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w pierwszym etapie. Dzieci, które będą uczestniczyły w II etapie a nie brały udziału w I etapie, muszą dostarczyć w dniu konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 1)

Zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród przewidujemy ok. godz. 1115. Na tę godzinę zapraszamy również te dzieci, których prace przyczyniły się do zakwalifikowania klasy do II etapu oraz te, które zostały wyróżnione w pierwszym etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w XXII Konkursie Wiedzy Przyrodniczej i już dzisiaj życzymy sukcesów w przyszłorocznej edycji.       

/BG/

 
rys. Baca Wiktor

rys. Baca Wiktor

rys. Błach Maja

rys. Błach Maja

rys. Bober Stanisław

rys. Bober Stanisław

rys. Czapiewska Julia

rys. Czapiewska Julia

rys. Gierszewska Marcelina

rys. Gierszewska Marcelina

rys. Gierszewski Antoni

rys. Gierszewski Antoni

rys. Girzelski Antoni

rys. Girzelski Antoni

rys. Januszewska Hanna

rys. Januszewska Hanna

rys. Jażdżewska Agata

rys. Jażdżewska Agata

rys. Jażdżewski Tomasz

rys. Jażdżewski Tomasz

rys. Jerzyk Kaja

rys. Jerzyk Kaja

rys. Jeszka Barbara

rys. Jeszka Barbara

rys. Kiżewski Filip

rys. Kiżewski Filip

rys. Klonowska Marta

rys. Klonowska Marta

rys. Krajewicz Stanisław

rys. Krajewicz Stanisław

rys. Kuczkowska Anna

rys. Kuczkowska Anna

rys. Lubiński Jan

rys. Lubiński Jan

rys. Majchrzak Jan

rys. Majchrzak Jan

rys. Mazur Oskar

rys. Mazur Oskar

rys. Mikołajczyk Dariusz

rys. Mikołajczyk Dariusz

rys. Pellowska Zofia

rys. Pellowska Zofia

rys. Peplińska Hanna

rys. Peplińska Hanna

rys. Piepiora Wojciech

rys. Piepiora Wojciech

fot. Popławska Hanna

fot. Popławska Hanna

rys. Steltmann Franciszek

rys. Steltmann Franciszek

rys. Stoltmann Anna

rys. Stoltmann Anna

rys. Warsinska Laura

rys. Warsinska Laura

fot. Wrycz Anna

fot. Wrycz Anna

rys. Zabrocki Nikodem

rys. Zabrocki Nikodem

rys. Zatorska Oliwia

rys. Zatorska Oliwia