Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

II etap budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie rozpoczęty!

Wraz z początkiem czerwca rozpoczęty się prace budowlane związane z przedsięwzięciem pn.: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”.

Fundusze na realizację zadania udało się pozyskać w 2016 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 765 446,54 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.

Realizacje projektu rozpoczynamy od przebudowy budynku inwentarskiego z początku XX w o powierzchni zabudowy 236,4 m² wraz z instalacjami wewnętrznymi. Na dzień dzisiejszy wykonano ogrodzenie placu budowy oraz demontaż więźby dachowej budynku inwentarskiego.

Wyżej wymienione zadanie  realizować będzie firma R-BUD Sp.z o.o., z siedzibą w Chojnicach, która została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia podpisana została w dniu 02.06.2017 r.

Nadzór nad realizacją robót budowlanych prowadzi firma KONAR reprezentowana przez Pana Mirosława Kubiszewskiego.

O postępach prac budowlanych i realizacji całego przedsięwzięcia będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

/S.P./

 
Fot. Przebudowa budynku inwentarskiego – demontaż więźby dachowej

Fot. Przebudowa budynku inwentarskiego – demontaż więźby dachowej

Fot. . Przebudowa budynku inwentarskiego – demontaż więźby dachowej

Fot. . Przebudowa budynku inwentarskiego – demontaż więźby dachowej

fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby

fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby

 fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby

fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby

fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby

fot. Budynek inwentarski po rozbiórce więźby