Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Jeziora lobeliowe

Jeziora lobeliowe (3110)

Siedlisko to reprezentują miękkowodne jeziora oligo- i mezotroficzne, a także niektóre zbiorniki dystroficzne we wczesnych stadiach rozwoju. Aby jezioro zakwalifikować do tego typu siedliska muszą występować w nim charakterystyczne gatunki roślin.

Należą do nich:

  • lobelia jeziorna,
  • poryblin jeziorny,
  • poryblin kolczasty,
  • brzeżyca jednokwiatowa,
  • wywłócznik skrętoległy,
  • elisma wodna.

W jeziorach lobeliowych mogą one występować razem lub osobno. Ich obecność uwarunkowana jest z reguły niskim zmineralizowaniem wody i ograniczoną zawartością wapnia. Jeziora lobeliowe charakteryzujące się bardzo dobrym stanem zachowania posiadają także dużą przeźroczystość wody, niską koncentrację związków azotowych i fosforowych i pH w granicach 5,5-7,5. Siedlisko to występuje na terenie Parku w siedmiu jeziorach, z których większość reprezentuje bardzo dobry stan zachowania. W celu zapoznania społeczeństwa z tego typu unikatowym w skali kraju typem jezior nad jeziorem lobeliowym Wielkie Gacno powstała ścieżka dydaktyczna z kładką.

Jeziora lobeliowe Parku Narodowago "Bory Tucholskie":