Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kocioł

Jezioro Kocioł

Jest to małe wytopiskowe jezioro o powierzchni 2,05 hektara i głębokości maksymalnej 11 m. Na obrzeżach zbiornika wytworzył się wąski pas torfowiska przejściowego o charakterze pływającego pła. Do głębokości 2 metrów spotykamy skupiska grążela żółtego Nuphar lutea oraz kilka zgrupowań grzybienia północnego Nymphaea candida. Głębsze partie zbiornika porasta zwarte zbiorowisko torfowca ząbkowanego Sphagnum denticulatum. O zaliczeniu tego jeziora do zbiorników lobeliowych zadecydowało niewielkie stanowisko lobelii jeziornej Lobelia dortmanna zlokalizowane na małym fragmencie dna o mineralnym charakterze. Ichtiofauna reprezentowana jest przez jeden gatunek a mianowicie okonia Perca fluviatilis.