Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kacze Oko

Jezioro Kacze Oko

Jezioro o powierzchni 0,69 ha, głębokości maksymalnej 1,2 m, objęte ochroną ścisłą, by zachować dystroficzny charakter zbiornika i naturalny proces sukcesji. Kacze Oko jest jeziorem dystroficznym, w którym jedyną rośliną zanurzoną jest nielicznie występujący pływacz drobny Utricularia minor. Na znacznej powierzchni tego powierzchni występuje  rdestnica pływająca Potamogeton natans, a przy brzegach niewielkie skupiska grzybieni północnych Nymphaea candida. Na dnie ze względu na niedobory światła spowodowane zabarwieniem wody brak roślinności podwodnej.

Strefa ekotonu wykształciła się w postaci pła nachodzącego na taflę zbiornika, zbudowanego głównie z torfowców, przede wszystkim z torfowca szpiczastolistnego Sphagnum cuspidatum oraz roślin typowych dla torfowisk: rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, modrzewnicy zwyczajnej Andromeda polifolia, żurawiny błotnej Oxycoccus palustris, bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris, przygiełki białej Rhynchospora alba i turzycy bagiennej Carex limosa.

W jeziorze Kacze Oko ichtiofauna reprezentowana jest przez 2 gatunki: karasia pospolitego Carassius carassius i cierniczka Pungitius pungitius.