Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kolejny etap budowy muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

W Chocińskim Młynie coraz bliżej do zakończenia prac nad budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowanych w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Nadal trwa realizacja pierwszego zadania projektu, czyli budowa budynku, w którym mieścić się będzie muzeum Parku. Zakończono montaż ścianek z płyt kartonowo - gipsowych w pomieszczeniach na piętrze i poddaszu, nakładanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach oraz montaż profili gzymsowych na elewacji zewnętrznej budynku. Obecnie realizowane są następujące prace:

  • wykończenie posadzek poprzez ułożenie powierzchni gresowych,
  • ułożenie okładzin ścian pomieszczeń sanitarnych,
  • montaż elementów wentylacji mechanicznej,
  • ułożenie zewnętrznej sieci elektrycznej.

Oprócz tego trwają prace nad wyborem wykonawcy wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku. Ponadto w najbliższym czasie zostanie rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy na zagospodarowanie otoczenia obiektu muzealnego, w tym: budowę dróg dojazdowych, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz ukształtowanie nawierzchni i założenie zieleni.

Poniżej dokumentacja fotograficzna.

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 rok.

 
Elewacja zewnętrzna z profilami gzymsowymi

Elewacja zewnętrzna z profilami gzymsowymi

Posadzka w jednym z pomieszczeń

Posadzka w jednym z pomieszczeń

Jedno z pomieszczeń na piętrze budynku

Jedno z pomieszczeń na piętrze budynku

Okna oddymiające na poddaszu

Okna oddymiające na poddaszu