Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

MECHANIZM SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POIIŚ

W związku z realizowanym przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” projektem „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych pojawiających się w czasie realizacji w/w projektu.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
    lub
  2. skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

/SP/