Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring brudnicy mniszki

Co roku przeprowadza się monitoring rozwoju populacji brudnicy mniszki, polegający na terminowym wykładaniu pułapek feromonowych na samce w celu obserwacji nasilenia momentu kulminacji rójki. Po ustaleniu terminu kulminacji lotu samic wykonuje się ocenę ich liczebności. Dane do opracowania prognozy zagrożenia na rok następny uzyskuje się poprzez jednorazowe zarejestrowanie liczby samic siedzących na drzewach w okresie kulminacji rójki metodą transektu, która polega na liczeniu motyli na 10 kolejno wybranych drzewach w miejscu o największym zagęszczeniu populacji zlokalizowanym podczas jednego przejścia przez oddział.