Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring foliofagów sosny

Kontrolne poszukiwania foliofagów sosny w ściółce.

Kontrolne poszukiwania służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony owadów liściożernych zimujących w ściółce, głównie takich gatunków jak:

  •  strzygonia choinówka i poproch cetyniak (zimują w stadium poczwarki),
  •  barczatka sosnówka (zimują gąsienice),
  •  osnuja gwiaździsta (zimują larwy bez oprzędów),
  •  boreczniki (zajmują larwy w oprzędach - kokonach).

Poszukiwania są realizowane metodą 10-ciu półmetrowych powierzchni, na 140 partiach kontrolnych (obwód ochronny Bachorze- 46 prób, Drzewicz- 60 prób i Dębowa Góra- 34 próby). Metoda ta polega na wyznaczeniu w drzewostanie, na obszarze stałej partii kontrolnej, przy pomocy ramek, 10-ciu schematycznie rozmieszczonych powierzchni próbnych o wymiarach 0,5x1m każda (wymiary dotyczą wewnętrznych krawędzi ramki). W partii kontrolnej poszukiwania jesienne prowadzi się na 10-ciu półmetrowych powierzchniach próbnych, przeszukując ściółkę oraz glebę wyłącznie wewnątrz ramki, a na pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych) także całą powierzchnię pnia drzewa do wysokości 1,5 m, gdzie często zimują boreczniki. Żywe okazy szkodliwych owadów zebrane ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej umieszcza się w jednym tekturowym, opisanym pudełku. Pudełka z owadami i wypełnionym odpowiednim formularzem Park przekazuje do Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku, gdzie zostaje określona prognoza zagrożenia drzewostanów.