Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring kołowy

W roku 2000 ramach prac związanych z opracowywaniem Planu Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” założono 200 powierzchni kołowych służących do obserwacji zmian zachodzących w drzewostanach (zgodnie z założeniami monitoringu lasu).

Powierzchnie kołowe są rozmieszczone równomiernie w całym Parku i reprezentują wszystkie zespoły leśne. Powierzchnie są zróżnicowane pod względem wielkości: 0,005 ha w drzewostanach w wieku 20-30 lat, 0,01 ha w wieku 30-40 lat, 0,02 ha w wieku 41-60 lat, oraz 0,04 ha w wieku powyżej 60 lat. Wszystkie drzewa na każdej powierzchni, o pierśnicy równej lub większej niż 7 cm, ponumerowano. W L. O. O. Bachorze tych powierzchni mamy 71, w L. O. O. Drzewicz 80 powierzchni a w L. O. O. Dębowa Góra 49 powierzchni.

Pomiary wykonywane są w terminie od 15 sierpnia do 15 września każdego roku. Monitoringowi podlegają 3 gatunki: sosna pospolita (Pinus sylvestris), brzoza brodawkowata (Betula pubescens) i świerk zwyczajny (Picea abies).

Na każdym z 5 450 drzew ocenie podlega 21 parametrów, a są to:

 • stanowisko biosocjalne,
 • % defoliacji,
 • % odbarwień,
 • numer najmłodszego rocznika igieł na którym wystąpiły odbarwienia,
 • pierśnica drzewa,
 • liczba roczników igieł i ich długość,
 • proporcje przyrostów pędu głównego do pędów bocznych,
 • typ przerzedzenia korony,
 • udział martwych gałęzi w obrębie korony;
 • występowanie: pędów wtórnych,
 • urodzaju nasion,
 • owadów foliofagów i kambiofagów,
 • grzybów,
 • uszkodzeń od zwierzyny,
 • uszkodzeń abiotycznych ich umiejscowienie,
 • a także ewentualne inne, trudne do zidentyfikowania uszkodzenia.

Każdego roku odnotowuje się także: występowanie posuszu: jałowego i czynnego, złomów, wywrotów, jak również ilość drzew usuniętych. Uzyskane wyniki, zestawia się w tabelach oraz sporządza się wykresy, które po kilku latach obserwacji pozwolą na formułowanie wniosków dotyczących kondycji drzewostanów Parku, a także być może pozwolą określić kierunki przemian drzewostanów.

Monitoring drzewostanowy musi zostać wzbogacony o pozostałe elementy monitoringu lasu, niektóre z nich są stopniowo wdrażane.