Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring martwego drewna

Monitoring martwego drewna ma na celu dostarczenie informacji o zasobach starych drzew i martwego drewna występującego na powierzchniach próbnych wyznaczonych w czterech głównych typach ekosystemów leśnych Polski, a mianowicie w: borach sosnowych, grądach, buczynach nizinnych i buczynach górskich. Powierzchnie próbne mają reprezentować ekosystemy w różnym stopniu przekształcenia - od postaci zbliżonej do naturalnej w rezerwatach i parkach narodowych, po silnie zmienione lasy gospodarcze.
Na terenie Parku wyznaczono cztery powierzchnie próbne: dwie w Obwodzie Ochronnym Bachorze i po jednej w obwodach ochronnych: Drzewicz i Dębowa Góra. Monitoring wykonujemy w cyklu 5-letnim.