Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

O torfowiskach

W miniony czwartek tj. 26.10. br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się przedostani już w tym roku wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą. Tym razem gościliśmy Pana prof. dr hab. Mariusza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który opowiedział nam o znaczeniu długoterminowych badań ekologicznych dla ochrony i odtwarzania torfowisk.

Torfowiska to obszary z naturalnie nagromadzonym torfem, czyli martwą materią, która została wyprodukowana przez rośliny i zakumulowana w miejscu jej powstania. Na Ziemi obszary te zajmują 3% powierzchni a w Polsce 5%. Niestety 85% polskich torfowisk jest odwodniona. Jak się okazuje mają one ogromne znaczenie dla klimatu. Współcześnie zmiany klimatu wiąże się głównie ze zwiększaniem zawartości w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych, z których najważniejszymi są dwutlenek węgla i metan. Wzrost ilości tych gazów w atmosferze prowadzi do zwiększonej absorpcji promieniowania słonecznego i w konsekwencji do wzrostu temperatury. Jeżeli dojdzie do degradacji torfowisk, czyli ich osuszania powiązanego z rozkładem materii organicznej, to do atmosfery uwolni się spora ilość skumulowanego przez tysiące lat dwutlenku węgla. Jeżeli natomiast mocno podtopimy torfowiska dojdzie do uwolnienia metanu. W obu przypadkach dojdzie do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Torfowiska mogą zatem pełnić pozytywną rolę w minimalizacji efektu cieplarnianego, lub też powodować jego zwiększanie. Oprócz znaczenia torfowisk dla klimatu posiadają one jeszcze szereg innych funkcji jak chociażby zachowanie różnorodności biologicznej.

/BG/
 
prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz fot. B. Grabowska

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz fot. B. Grabowska

fot. B. Grabowska

fot. B. Grabowska