Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Olbrachta

Jezioro Olbrachta

Jest to niewielkie i płytkie śródleśne jezioro o powierzchni 3,08 hektara i głębokości maksymalnej 3,7 metra. W części wschodniej i zachodniej do zbiornika przylegają niewielkie płaty lasów bagiennych wykształconych na podłożu torfowym. Przy brzegu wschodnim i południowym wykształcił się wąski i luźny pas szuwaru. Ze względu na okresowo pojawiające się silne zabarwienia wody nie występują w tym jeziorze rośliny podwodne. Na całej jego powierzchni obserwujemy natomiast grzybienie białe Nymphaea alba, a przy wschodnim brzegu rdestnicę pływającą Potamogeton natans.

Ichtiofauna reprezentowana jest przez kilka gatunków ryb karpiowatych: leszcza Abramis brama, krąpia Abramis bjoerkna, lina Tinca tinca i karasia pospolitego Carassius carassius oraz dwa gatunki ryb drapieżnych, a mianowicie szczupaka Esox lucius i okonia Perca fluviatilis.