Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Jak poprawnie zbierać grzyby?

Jak poprawnie zbierać grzyby?

  1. Zbieramy tylko grzyby jadalne.
  2. Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
  3. Nie wolno zbierać grzybów objętych ochroną prawną.
  4. Grzyby delikatnie wykręcamy lub wycinamy z podłoża tak, aby nie uszkodzić grzybni.
  5. Nie wolno naruszać ściółki w celu poszukiwania młodych owocników (pieprznik jadalny- kurka).
  6. Owocniki najlepiej oczyszczać w lesie a odpadki przykryć ściółką.
  7. Unikać owocników zbyt młodych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy rozpoznawcze.
  8. Grzyby zbierać do pojemników o sztywnych, przewiewnych ściankach - wiklinowych koszy, kobiałek – grzyby wówczas nie gniotą się i nie zaparzają.
  9. Nie niszczymy grzybów niejadalnych i trujących.