Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Co turysta powinien wiedzieć odwiedzając Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Co turysta powinien wiedzieć odwiedzając Park Narodowy „Bory Tucholskie”

I tym razem o zasadach przebywania w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

Kolejny problem dotyczy niedozwolonego nocowania na terenie Parku oraz związanego z tym używania otwartego ognia (kuchenki gazowej).

W ostatnich latach stało się modne nocowanie pod gołym niebem w lasach. Nocujemy wówczas  w hamakach, czy na karimatach rozłożonych na ziemi. Przypominamy, że zgodnie z Planem ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” przebywanie w Parku możliwe jest tylko od świtu do zmroku. Park jest niewielki, ok. 4,5 tys. ha, z tego powodu nie wyznaczono w nim żadnych miejsc biwakowych. Wokół Parku miejsc biwakowych nie brakuje. Znajdziemy je prawie przy samej granicy Parku np. w Małych Swornegaciach, czy Drzewiczu.

Używanie otwartego ognia, choćby z najmniejszej kuchenki gazowej jest niedopuszczalne w lasach. Warto pamiętać takie stare hasło: LAS PŁONIE SZYBKO A ROŚNIE WOLNO.  Pożar lasu to ogromne straty dla przyrody ale i dla nas ludzi.

Dajmy zwierzętom zaznać choć trochę spokoju i nie próbujmy nocować na terenie Parku.

Dbajmy o bezpieczeństwo nasze i innych.