Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Przebudowa budynku inwentarskiego na finiszu

W Chocińskim Młynie trwają końcowe prace związane z przebudową budynku inwentarskiego. W ostatnim czasie zrealizowano następujące zadania:
- ocieplono i odeskowano strop
- wykonano tynki wewnętrzne oraz wylano posadzki
- zamontowano zbiorniki na gnojowicę oraz wykonano płytę gnojową
- wykonano stolarkę okienną i drzwiową
- uzupełniono brakujące elementy ceglane
- ułożono kostkę brukową dookoła budynku
- wykonano kominy wentylacyjne

Obecnie trwają prace związane z instalacjami elektryczną, wodno-kanalizacyjną, prace wykończeniowe oraz związane z wyposażeniem budynku.

Równocześnie z przebudową budynku inwentarskiego trwają prace związane z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt. W zakresie tego zadania na dzień dzisiejszy wykonano następujące prace:
- zamontowano częściowo ogrodzenie zewnętrzne terenu
- wyrównano teren budowy
- wykonano fundamenty pod budynki dla ssaków, wolier dla ptaków oraz zadaszeń.

Fundusze na realizację zadania udało się pozyskać w 2016 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 765 446,54 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z postępu prac.

/SP/