Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Przebudowa budynku inwentarskiego trwa!

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z przebudową budynku inwentarskiego.
Na dzień dzisiejszy zrealizowano następujące zadania:
- wzmocniono fundamenty budynku z zewnątrz oraz wewnątrz,
- dokonano rozbioru więźby dachowej oraz pokrycia dachowego,
- ułożono strop oraz wykonano nową więźbę dachową wraz z deskowaniem i papowaniem,
- odeskowano wszystkie elementy drewniane konstrukcji,
- wymurowano ścianki oraz uzupełniono brakujące cegły w ścianach,
- oczyszczona została cegła w środku i na zewnątrz,
- podzielono wnętrze budynku na tzw. boksy dla zwierząt oraz zamontowano koryta.

Fundusze na realizację zadania udało się pozyskać w 2016 roku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 765 446,54 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.

Fotorelacja z postępu prac w Chocińskim Młynie poniżej.

/S.P./