Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rybie Oko

Jrezioro Rybie Oko

Jezioro o powierzchni 0,41 ha i głębokości maksymalnej 6,1 m. Rybie Oko jest jeziorem dystroficznym, w którym, ze względu na ograniczoną ilość światła, brak jest roślin wodnych porastających dno.  Roślinność wodną stanowią mszaki zwisające z krawędzi pła. Jest to głównie torfowiec ząbkowany Spahgnumn denticulatum. Niewielki udział ma także torfowiec szpiczakolistny Spagnum cuspidatum i warnstorfia bezpierścieniowa Warnstorfia exannulata. W pobliżu zbiornika możemy spotkać  przedstawicieli roślinności typowo torfowiskowej: rosiczkę okragłolistną Drosera rotundifolia, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, żurawinę błotną Oxycoccus palustris, wełniankę wąskolistną Eriophorum angustifolium, przygiełkę białą Rhynchospora alba czy turzycę bagienną Carex limosa.

W jeziorze Rybie Oko nie stwierdzono obecności ryb, co spowodowane jest kwaśnym odczynem wody i niską trofią.