Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Spotkanie podsumowujące projekt budowy muzeum przyrodniczego w Chocińskim Młynie

W ostatni wtorek (21 grudnia) w Chocińskim Młynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele sąsiadujących z Parkiem nadleśnictw, pracownicy PNBT oraz mieszkańcy Chocińskiego Młyna. Spotkanie rozpoczęto od krótkiej prelekcji, w czasie której przedstawiono kolejne etapy budowy muzeum przyrodniczego, finansowanie projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację. Zaprezentowano historię tworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie oraz plany na przyszłość. W kolejnej części spotkania uczestnicy zwiedzili wystawę stałą poświęconą przyrodzie Parku. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.

/M.Ch./