Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Spotkanie podsumowujące projekt budowy Zagrody Pokazowej Zwierząt

W ostatni czwartek (29 listopada) w Chocińskim Młynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury oraz jednostek oświatowych, nadleśnictw, Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz mieszkańcy Chocińskiego Młyna. Spotkanie rozpoczęto od dwóch prelekcji, zaprezentowanych przez pracowników Parku. Pierwsza dotyczyła historii powstania, funkcjonowania oraz planów rozwoju Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie. Zebranym gościom przedstawiono kolejne etapy budowy Centrum oraz związane z nim zapisy w dokumentach planistycznych. Drugie wystąpienie dotyczyło już samego projektu budowy Zagrody Pokazowej Zwierząt. Oprócz zakresu zrealizowanych prac przedstawiono również główne cele realizacji projektu oraz plany związane z rozpoczęciem jej funkcjonowania, zaprezentowano również bogatą dokumentację fotograficzną. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy „Chociński Młyn – było… będzie…” zawierającej archiwalne zdjęcia miejscowości, natomiast na zakończenie odbył się spacer po Zagrodzie Pokazowej Zwierząt.

/M.Ch./ 
Wystąpienie pracownika Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Wystąpienie pracownika Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Wystąpienie pracownika Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Wystąpienie pracownika Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Zwierząt

Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Zwierząt

Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Zwierząt

Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Zwierząt