Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Trwają prace nad budową Zagrody Pokazowej Zwierząt w Chocińskim Młynie

Informujemy, że w Chocińskim Młynie trwają prace związane z realizacją projektu pt. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”.

W chwili obecnej przebudowa budynku inwentarskiego została już zakończona. Wciąż natomiast trwają prace nad budową Zagrody Pokazowej Zwierząt. W zakresie tego zadania na dzień dzisiejszy wykonano m.in. następujące prace:

  • budowa podmurówki w budynkach i wolierach;
  • roboty ziemne, fundamentowe i murarskie w obiektach małej architektury;
  • roboty ziemne i instalacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika na ścieki;
  • wykonanie konstrukcji drewnianej i pokrycia dachowego we wszystkich obiektach Zagrody;
  • wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wykonanie posadzek w budynkach oraz wolierach dla małych zwierząt;
  • ułożenie elektrycznej linii zasilającej do budynków i montaż elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynkach i wolierach dla małych zwierząt;
  • wykonanie elektrycznej instalacji uzupełniającej wraz z montażem zewnętrznych lamp oświetleniowych terenu,
  • budowa kolejnych części ogrodzenia Zagrody.

Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na 28.09.2018 r.

Fundusze na realizację zadania pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to  2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 765 446,54 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z postępu prac.

/M.Ch./


 

 
Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Budynek inwentarski po przebudowie

Wnętrze budynku inwentarskiego - stanowisko dla koni

Wnętrze budynku inwentarskiego - stanowisko dla koni

Wnętrze budynku inwentarskiego - stanowisko dla owiec

Wnętrze budynku inwentarskiego - stanowisko dla owiec

Wnętrze budynku inwentarskiego - kurnik

Wnętrze budynku inwentarskiego - kurnik

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Wiata dla zwierząt gospodarskich

Wiata dla zwierząt gospodarskich

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek dla ssaków kopytnych z przedwybiegami

Budynek dla ssaków kopytnych z przedwybiegami

Budynki dla ssaków kopytnych

Budynki dla ssaków kopytnych

Fragment ogrodzenia Zagrody Pokazowej

Fragment ogrodzenia Zagrody Pokazowej

Fragment ogrodzenia Zagrody Pokazowej

Fragment ogrodzenia Zagrody Pokazowej