Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (3140)

do tego typu siedliska należą jeziora charakteryzujące się dużą przeźroczystością wody i znaczącą zawartością jonów wapnia. Warunki panujące w tych jeziorach pozwalają na obecność w ich wodach ramienic, które w części z nich stanowią dominującą grupę roślin porastających dno zbiornika. Ramienice (Charophyta) to duże glony, które swoim pokrojem przypominają rośliny naczyniowe. Występują one w różnych typach ekosystemów wodnych, jednak tylko w nielicznych tworzą trwałe zbiorowiska określane mianem "podwodnych łąk ramieniowych". Siedlisko to występuje na terenie Parku w dwóch jeziorach – Ostrowite i Jeleń. Rozległe i bardzo dobrze wykształcone łąki ramienicowe obserwowane są zwłaszcza w jeziorze Ostrowite. Jest to największe (272,27 ha) i najgłębsze (43 m) jezioro znajdujące się w granicach Parku o wodach zachowujących pierwszą klasę czystości.

 

Jeziora Twardowodne oligo- i mezotroficzne z podwodnymi łąkami ramienic Parku Narodowago "Bory Tucholskie":