Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

WYKŁADY DLA DOROSŁYCH z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą

  • 27 lutego 2020 r. - Narwiański Park Narodowy - Krajobraz, przyroda, człowiek - Marzena Belonko, Monika Olszewska
  • 26 marca 2020 r. - wykład odwołany
  • 23 kwietnia 2020 r. - wykład odwołany
  • 24 września 2020 r. - Zimorodek - królewski rybak żyjący w  slumsach. Wyniki badań populacji lęgowej zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym - Grażyna Jaszewska
  • 29 października 2020 r. - wykład odwołany
  • 26 listopada 2020 r. - wykład odwołany

Dokładne tematy wykładów zostaną podane w późniejszych terminach na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności. Wszystkie wykłady z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach o godz. 18.00
W wyjątkowych sytuacjach zarówno godzina, data jak i miejsce spotkania może ulec zmianie. Udział w wykładach jest bezpłatny.

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem wprowadzone zostały następujące obostrzenia:
1. W wykładach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
3. Każda osoba wchodząca do budynku i poruszająca się po częściach wspólnych budynku (korytarze, toalety) ma obowiązek zakrywania nosa i ust (np. maseczką, chustą).
4. Każda osoba wyrażająca chęć skorzystania z toalety musi zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym zarówno przed jak i po skorzystaniu z toalety.
5. W wykładach organizowanych przez Park mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
6. Po zajęciu miejsc w sali konferencyjnej uczestnicy wykładu mogą zdjąć maseczki.