Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

WYKŁADY DLA DOROSŁYCH z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą

  • 27 lutego 2020 r. - Narwiański Park Narodowy - Krajobraz, przyroda, człowiek - Marzena Belonko, Monika Olszewska
  • 26 marca 2020 r. - wykład odwołany
  • 23 kwietnia 2020 r. - wykład odwołany
  • 24 września 2020 r. - Zimorodek - królewski rybak żyjący w  slumsach. Wyniki badań populacji lęgowej zimorodka w Zaborskim Parku Krajobrazowym - Grażyna Jaszewska
  • 29 października 2020 r.
  • 26 listopada 2020 r.
Dokładne tematy wykładów zostaną podane w późniejszych terminach na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności. Wszystkie wykłady z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach o godz. 18.00
W wyjątkowych sytuacjach zarówno godzina, data jak i miejsce spotkania może ulec zmianie. Udział w wykładach jest bezpłatny.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału w wykładach (na 3 dni przed planowanym terminem wykładu). Osoby, które nie zgłosiły chęci udziału w wykładzie a przybędą, mogą liczyć się z brakiem miejsc.