Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zakończenie prac przy budowie Zagrody Pokazowej Zwierząt

Z początkiem listopada zakończyły się prace związane z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap II: Przebudowa budynku inwentarskiego wraz z budową Zagrody Pokazowej Zwierząt”. Obecnie obiekt czeka na uzyskanie zgody na użytkowanie. W przyszłym roku w Zagrodzie pojawią się zwierzęta gospodarskie rodzimych ras (konie, krowy, kury i owce) oraz zwierzęta dzikie rodzimych gatunków (m.in. ssaki kopytne, drobne ssaki, ptaki). Zagroda Pokazowa będzie pełniła funkcje edukacyjne, stanowiąc uzupełnienie istniejących już obiektów Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku.

Zagroda Pokazowa Zwierząt składa się z następujących obiektów:

  • przebudowanego budynku inwentarskiego z 1905 roku (w budynku trzymane będą zwierzęta gospodarskie a także pasze i sprzęt gospodarski);
  • wybiegów i paśników dla zwierząt gospodarskich (kur, owiec, krów i koni)
  • budynków, wybiegów i paśników dla ssaków kopytnych (jeleni i saren);
  • budynku i wolier dla ptaków;
  • budynku i wolier dla drobnych ssaków.

Przez środek Zagrody, oraz wokół wolier dla ptaków i drobnych ssaków poprowadzono ciągi piesze umożliwiające zwiedzającym obserwację wszystkich zwierząt. Cały teren jest ogrodzony i zaopatrzony w lampy.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym. Całkowity koszt realizacji projektu to  2 099 995,70 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 765 446,54 zł. Pozostałą kwotę tj. 311 549,39 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O rozpoczęciu funkcjonowania Zagrody Pokazowej Zwierząt oraz zasadach jej zwiedzania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy!

/M.Ch./


 
Budynek inwentarski po przebudowie - fasada budynku

Budynek inwentarski po przebudowie - fasada budynku

Budynek inwentarski po przebudowie - fasada budynku

Budynek inwentarski po przebudowie - fasada budynku

Budynek inwentarski po przebudowie – pomieszczenia wewnętrzne z odtworzonym oryginalnym wyposażeniem

Budynek inwentarski po przebudowie – pomieszczenia wewnętrzne z odtworzonym oryginalnym wyposażeniem

Budynek inwentarski po przebudowie – pomieszczenia wewnętrzne z odtworzonym oryginalnym wyposażeniem

Budynek inwentarski po przebudowie – pomieszczenia wewnętrzne z odtworzonym oryginalnym wyposażeniem

Paśnik dla zwierząt gospodarskich

Paśnik dla zwierząt gospodarskich

Wybieg dla zwierząt gospodarskich

Wybieg dla zwierząt gospodarskich

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Budynek i woliery dla ptaków

Woliery dla ptaków

Woliery dla ptaków

Woliery dla ptaków

Woliery dla ptaków

Budynki dla ssaków kopytnych

Budynki dla ssaków kopytnych

Paśnik dla ssaków kopytnych

Paśnik dla ssaków kopytnych

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Budynek i woliery dla drobnych ssaków

Główny ciąg komunikacyjny Zagrody

Główny ciąg komunikacyjny Zagrody

Płotek wzdłuż ciągów komunikacyjnych Zagrody

Płotek wzdłuż ciągów komunikacyjnych Zagrody