Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zakończono prace nad budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie

W listopadzie zakończono prace związane z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku, będące ostatnim zadaniem realizowanym w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Wystawa przyrodnicza w Muzeum tematyką obejmuje głównie zagadnienia z zakresu geologii oraz specyfiki ekosystemów występujących w Parku (leśnych, wodnych i nieleśnych). Ekspozycja, zajmująca w budynku poziom parteru, składa się ze stanowisk o różnej tematyce, między innymi: „O Parku”, „Torfowiska”, „Las”, „Nietoperze”, „Ptaki”, „Płazy”, „Ważki”, „Jeziora”, „Królestwo Grzybów”. W poszczególnych punktach zwiedzający będą mogli obejrzeć modele roślin, zwierząt i grzybów, grafiki, zdjęcia, makiety, dioramy, wzbogacone o odtwarzane na projektorach  animacje i filmy. Przejście całej wystawy zajmuje ok. 1,5 godziny. Istnieje możliwość zwiedzania wystawy z audioprzewodnikiem. O rozpoczęciu funkcjonowania Muzeum przyrodniczego oraz zasadach jego zwiedzania będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.

Poniżej dokumentacja fotograficzna (fot. M. Chybowska).

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 939 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Współfinansowanie  projektu w kwocie 1 785 325,04 zł pochodzi ze środków dotacji celowej i środków własnych Parku.

/AC, MCh/

 

 
stanowisko Torfowisko

stanowisko Torfowisko

stanowisko Las

stanowisko Las

stanowisko Ptaki

stanowisko Ptaki

stanowisko Ważki wraz z makietą Strugi Siedmiu Jezior

stanowisko Ważki wraz z makietą Strugi Siedmiu Jezior

stanowisko Jezioro

stanowisko Jezioro

stanowisko Królestwo Grzybów

stanowisko Królestwo Grzybów