Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zakończono prace przy budowie budynku muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

W listopadzie zakończono ostatnią fazę budowy budynku muzeum. Najważniejsza część obiektu, ekspozycja stała poświęcona przyrodzie Parku będzie się znajdować na parterze budynku. Na pierwszym piętrze zaplanowano pomieszczenia biurowe a w piwnicy salę konferencyjną, bibliotekę oraz czytelnię. Poddasze będzie pełnić funkcję gospodarczo – techniczne. W ostatnich miesiącach wykonano m.in. następujące prace:

 • montaż elementów drewnianych balustrad wewnętrznych,
 • malowanie sufitów i ścian wewnętrznych na poziomie piętra i poddasza,
 • ułożenie wykładziny dywanowej w pomieszczeniu czytelni,
 • instalacja i uruchomienie systemu oddymiania,
 • uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • podłączenie i uruchomienie przepompowni ścieków, hydroforu oraz montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
 • instalacja i uruchomienie systemu alarmowego,
 • instalacja opraw oświetleniowych na poziomie piwnicy i w ciągach komunikacyjnych,
 • wykonanie białego montażu i wyposażenia łazienek, prace wykończeniowe.

Do wykonania pozostały głównie roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Do tej pory zrealizowano w tym zakresie m.in.:

 • wykonanie nawierzchni drogi pożarowej, gospodarczej oraz ścieżek spacerowych,
 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
 • wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania zbiorników przeciwpożarowych,
 • częściowe ogrodzenie terenu, nasadzenia żywopłotowe i ukształtowanie terenu wokół budynku.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku. Do tej pory wykonano następujące zadania:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wystawy muzealnej,
 • montaż instalacji elektrycznej,
 • montaż instalacji niskoprądowej,
 • montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacja przewodową,
 • ułożenie podłogi winylowej,
 • zakup sprzętu w postaci monitorów i komputerów.

Poniżej dokumentacja fotograficzna (fot. M.Chybowska).

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Z przyczyn organizacyjnych i technicznych przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich, obecnie realizowanym jest: budowa budynku muzeum wraz z infrastrukturą techniczną.

Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty do dnia 30.06.2021 r.

/AC, MCh/

 

 
Fasada główna muzeum wraz z prowadzącą do niego ścieżką spacerową

Fasada główna muzeum wraz z prowadzącą do niego ścieżką spacerową

Sala konferencyjna

Sala konferencyjna

Sala konferencyjna

Sala konferencyjna

Toaleta

Toaleta

Balustrady wewnętrzne na klatce schodowej

Balustrady wewnętrzne na klatce schodowej

Jedno z pomieszczeń biurowych

Jedno z pomieszczeń biurowych

Prace instalacyjne w jednej z sal wystawowych muzeum

Prace instalacyjne w jednej z sal wystawowych muzeum

Podłoga winylowa i elementy instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej w jednej z sal muzeum

Podłoga winylowa i elementy instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej w jednej z sal muzeum

System oddymiania na poddaszu

System oddymiania na poddaszu

Centrala wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacji mechanicznej

Winda

Winda

Platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych

Platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych

Podziemne zbiorniki przeciwpożarowe z agregatem prądotwórczym i drogą dojazdową

Podziemne zbiorniki przeciwpożarowe z agregatem prądotwórczym i drogą dojazdową

Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe