Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zakończono zagospodarowanie terenu wokół budynku muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie

W Chocińskim Młynie trwają prace związane z budową muzeum przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, realizowane w ramach projektu: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego”.

Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku muzeum. W ostatnich miesiącach wykonano następujące prace w tym zakresie:

 • wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych słupów z boniowaniem na podmurówce;
 • wypełnienie przęseł z łat drewnianych i nabitych na nie desek w układzie ażurowym;
 • montaż drewnianej bramy wjazdowej, dwuskrzydłowej, o szerokości ok. 5 m;
 • montaż dwuskrzydłowej metalowej bramy o szerokości ok. 3 m przed wejściem na ścieżkę pieszą w parku.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku. W tym zakresie wykonano następujące instalacje techniczne:

 • montaż agregatu klimatyzacyjnego na poddaszu budynku wraz z podłączeniem urządzeń na parterze – etap 2;
 • montaż stelaża pod panele ścian ekspozycyjnych, zainstalowanie paneli na stelażu, regulacja i malowanie;
 • montaż rolet okiennych wyciemniających pomieszczenia wystawy;
 • montaż oświetlenia scenograficznego;
 • montaż urządzeń monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach wystawy.

Jednocześnie z robotami instalacyjnymi trwają prace nad wyposażeniem pomieszczeń wystawy w eksponaty, grafiki, zdjęcia i animacje oraz zaplanowane treści merytoryczne.

Zrealizowano również dostawę mebli i sprzętu obejmującą:

 • gabloty ekspozycyjne wraz z przeszkleniem;
 • projektory laserowe z obiektywami;
 • szafę serwerową z wyposażeniem;
 • uchwyty montażowe do monitorów;
 • komplet audioprzewodników.

Poniżej dokumentacja fotograficzna (fot. M.Chybowska).

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.6: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, Podtyp projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu to 11 902 166,94 zł, z czego wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 10 116 841,90 zł. Pozostała kwota tj. 1 785 325,04 zł pochodzić będzie z dotacji z Ministerstwa Środowiska (budżetu państwa). Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na dzień 30.06.2021 r.

/AC, MCh/ 
Metalowa brama przed wejściem na ścieżkę prowadzącą do muzeum

Metalowa brama przed wejściem na ścieżkę prowadzącą do muzeum

Ogrodzenie terenu – widok ogólny

Ogrodzenie terenu – widok ogólny

Słupy ogrodzenia wraz z drewnianym przęsłem

Słupy ogrodzenia wraz z drewnianym przęsłem

Drewniana dwuskrzydłowa brama wjazdowa

Drewniana dwuskrzydłowa brama wjazdowa

Fragment ogrodzenia wraz z drogą wewnętrzną

Fragment ogrodzenia wraz z drogą wewnętrzną

Ścieżka piesza prowadząca do muzeum

Ścieżka piesza prowadząca do muzeum

Jedna ze ścian ekspozycyjnych muzeum

Jedna ze ścian ekspozycyjnych muzeum

Gablota ekspozycyjna

Gablota ekspozycyjna

Gablota ekspozycyjna

Gablota ekspozycyjna